• Informācija ārstiem

    Latvijas Transplantācijas centrā tiek veiktas vairāk par 30 nieru transplantācijām uz vienu miljonu iedzīvotāju.

  • Informācija pacientiem

    No 1973. gada līdz 2015. gada beigām Latvijas Transplantācijas centrā veiktas 1860 nieres transplantācijas.

  • Informācija par donoriem

    Latvijas Transplantācijas centrā veiktas 48 nieres transplantācijas, izmantojot dzīva donora nieri.