Transplantācijas centrs

Transplantoloģija Latvijā kā zinātniskās un praktiskās darbības virziens savu aizsākumu radusi tieši Stradiņa slimnīcā. Pašlaik LTC ir vienīgā medicīnas iestāde, kurai atļauts pieņemt lēmumus par donororgānu ieguvi un to arī veikt, izmantot orgānu konservāciju un izveidojot pāri "donors - recipients", tos transplantēt. Centrā strādā un praktizē vairāki zinātņu doktori, rezidentūrā mācās jaunie ārsti - speciālisti. Centrā kopā apvienota gan ārstniecība sagatavojot pacientu nieres transplantācijai (hemodialīze), gan donororgānu ieguve un nieru transplantācija (Balttransplant un nieru transplantācijas nodaļa), gan ārpusstacionāra ārstēšana pacientiem pēc transplantācijas (Ambulatorais kabinets), gan nepieciešamā laboratoriskā diagnostika (Laboratorija). Latvijas Transplantācijas centra (LTC) darbības rezultātā tiek veiktas ap 30 transplantācijas uz 1 miljonu iedzīvotāju, kas ir vairāk par vidējiem rādītājiem Eiropas savienībā. Jāpiezīmē - daudzās valstīs pacientam uz donora nieri jāgaida pat pieci - seši gadi, bet Latvijā mazāk par gadu. Tas nav tāpēc, ka Latvijā ir augstāks ceļu satiksmes negadījumu skaits. Latvijas likumdošana paredz, ka orgānus pārstādīšanai atļauts ņemt no dzīviem, brīvprātīgiem donoriem vai mirušiem, ja viņi to nav aizlieguši dzīves laikā. Donora sirds pacientam jāpārstāda ne vēlāk kā četru stundu laikā pēc donora nāves, bet niere - 24 stundu laikā. Respektīvi, lai orgānu transplantācijas veiksmīgi izdotos, nepieciešami ne vien profesionāli ķirurgi, bet arī precīza un noteikta medicīnisko dienestu darba organizācija un koordinācija. Visiem, kas atbild par donoru atklāšanu, viņu izmeklēšanu, orgānu izņemšanu un sagatavošanu pārstādīšanai, ir jābūt gataviem strādāt un operēt jebkurā diennakts laikā. Latvijas Transplantācijas centrā šis darbs ir labi organizēts. Par šo centru ārzemnieki saka, ka grib, lai viņus te operētu un tādas operācijas tiek arī veiktas.

Visi transplantācijas speciālisti apvienoti Latvijas Transplantologu asociācijā, kura risina speciālistu apmācību un sertifikācijas jautājumus.

Izmantojot LTC, regulāri tiek rīkoti dažāda līmeņa zinātniskie semināri un forumi.

Romas Pāvesta Jāņa Pāvila II uzruna Transplantācijas kongresa dalībniekiem.
..."Lēmums bez atmaksas piedāvāt savas miesas daļu citas personas veselībai un labklājībai." Šeit precīzi atzīmēts īstās mīlestības žesta cildenums. Tā nav tikai kaut kā mums piederošā atdošana, bet tā ir kaut kā no mums pašiem atdošana.