Statistika

No 1973.g. 15.04 līdz 31.12.2016.g.  veiktas 1919 nieres transplantācijas, no tām 58 izmantojot dzīvu donoru nieres.

2016.g. izdarītras 59 nieres transplantācijas, no tām 10 izmantojot dzīvu donoru nieres.

Starp četrām ģimenēm veiktas četras krustmijas transplantācijas.

 

2015. gada laikā veiktas 77 nieres transplantācijas. No tām:

  • 11 – izmantojot dzīvo radniecīgo donoru nieres.